اعضای هیات علمی

هادی خاطری

change-logo

هادی خاطری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ویروس‌شناسی گیاهی 1830045 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
بیماری‌شناسی گیاهی عملی 1830064 1 01 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه