اعضای هیات علمی

سهیلا آقابیگی امین

change-logo

سهیلا آقابیگی امین    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبخیزداری 1828104 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی آبخیزداری 1828105 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی هیدرولوژی عمومی 1828087 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
هیدرولوژی عمومی 1828086 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک 1828043 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه هیدرولوژی عمومی 1828117 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
هیدرولوژی عمومی 1828116 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
جمع‌آوری آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک 1828027 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
هیدرولوژی کاربردی 1828044 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1