اعضای هیات علمی

شایسته غلامی

change-logo

شایسته غلامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی جنگل 1828052 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
جنگل‌شناسی تکمیلی 1828177 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مدیریت پایدارجنگل 1828176 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
اصول سنجش از دور 1828080 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
کارگاه اصول سنجش از دور 1828081 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار جنگل 1828148 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
تنوع زیستی اکوسیستم‌های جنگلی 1828170 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1