اعضای هیات علمی

حسنعلی واحدی

change-logo

حسنعلی واحدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول رده‌بندی و قوانین نام‌گذاری جانوری 1830069 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مورفولوژی حشرات 1830112 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه آفات مهم گیاهان زراعی 1830105 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه آفات مهم گیاهان زراعی 1830105 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آفات مهم گیاهان زراعی 1830104 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
رده‌بندی حشرات 1830026 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1