تکنولوژی آموزشی

 

عنوان

سوال

پاسخ

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه

تکنولوژی آموزشی

گروه آموزشی

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

دانشکده

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه

علی اصغر میرک زاده

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

09126994511

ایمیل مسئول آزمایشگاه

mirakzadeh[at]razi.ac.ir

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

  

معرفی آزمایشگاه

 

 

 

 

این آزمایشگاه آزمایشگاهی آموزشی است که بنا بر سرفصل دروس به توانمندی دانشجویان در کاربرد و تنظیمات تکنولوژیهای آموزشی در موقعیتهای مختلف  ، تهیه و تدوین ابزار و مواد کمک آموزشی از قبیل فیلم(فیلم برداری ، صدا برداری، میکس و تدوین)، پوستر، بروشور ، عکسهای موضوعی(آشنایی با ساختار و نحوه کا ربا دوربینهای آنالوگ و دیجیتال، انواع لنزها و کاربردهای آن، نور سنجی و وایت بالانس در دوربینهای دیجیتال، گرافیک و ویرایش عکسهای آموزشی) و راه اندازی شبکه های آموزشی کشاورزی کمک می کند. تدوین و تهیه ابزارهای ارتباطی نوشتاری دیداریو شنیداری کارکرد عمده این آزمایشگاه میباشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

 

فناوری آموزشی/ طراحی نشریات فنی و ترویجی/ فن و هنر عکاسی/ کارورزی 2