سایت کامپیوتر گروه ترویج و آموزش کشاورزی

 

عنوان

سوال

پاسخ

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه

سایت کامپیوتر گروه ترویج و آموزش کشاورزی

گروه آموزشی

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

دانشکده

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه

علی اصغر میرک زاده

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

09126994511

ایمیل مسئول آزمایشگاه

mirakzadeh[at]razi.ac.ir

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

  

معرفی آزمایشگاه

 

 

 

 

این کارگاه در فضای 24 متر مربع و با 10 دستگاه کامپیوتر در اختیار اساتید دروس روش تحقیق، آموزش مجازی، آمار و داده پردازی با نرم افزارهای کامپیوتری، GIS  قرار دارد. این کارگاه نیاز به مواد مصرفی نداشته و تجهیزات آن نیاز به سرویس و تعمیر و نگهداری دارد و در حال حاضر به عنوان یکی از مکانهای پراستفاده در برنامه ریزیهای گروه آموزشی محسوب میگردد. لازم به ذکر است که متوسط عمر دستگاههای این کارگاه 10 سال بوده که بعضا به طور مقطعی و بخشی مورد بازسازی و تعمیر قرار گرفته است.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

 

 

روش تحقیق/ طراحی نشریات فنی و ترویجی/ واحد عملی آمار و داده پردازی/ آشنایی با کامپیوتر، GIS