مدیر گروه مهندسی خاک

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

کارشناسان گروه

خانم نسرین کاظمی

 

تاریخچه گروهتاریخچه گروه
آزمایشگاه خاک شناسی که با آغاز بکارآموزشکده کشاورزی در دانشگاه پی ریزی شده بود،در سال۱۳۶۷با تشکیل دانشکده کشاورزی و جذب اعضاء هیئت علمی، وارد دوره جدید فعالیت آموزشی و پژوهشی گردید. در سال ۱۳۸۵ با اخذ مجوز جذب دانشجو در مقطع کارشناسی، گروه مهندسی علوم خاک رسما" تاسیس، و در مهرماه سال ۱۳۸۶ اقدام به جذب دانشجو نمود. این گروه از سال ۱۳۹۰ با پذیرش دانشجو در رشته علوم و مهندسی خاک به این نام تغییر عنوان داد. همچنین، در سال ۱۳۹۰ با گشایش دوره کارشناسی ارشد در چهار گرایش اصلی (پیدایش و رده بندی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک و بیولوژی خاک) در گروه موافقت گردیده و بر این اساس نخستین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند. هم اکنون این گروه در مقطع کارشناسی ارشد در دو رشته مدیریت منابع خاک (با گرایش های تحصیلی: فیزیک و حفاظت خاک، و منابع خاک و ارزیابی اراضی) و مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (با گرایش های تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک،و بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک) اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. اعضاء هیئت علمی گروه در تمامی گرایش های علوم خاک مشغول به تدریس و پژوهش بوده و راه اندازی دوره دکتری در دستور کار برنامه های میان مدت این گروه است. گروه با برخورداری از اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی، کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دارای ظرفیتهای بالقوه سرشاری برای انجام تحقیقات و پروژههای مختلف در سطح استانی، ملی و بین المللی است.

اهداف گروه:
از آنجا که خاک یک منبع طبیعی غیر قابل تجدید شونده است، بهره برداری نامناسب از آن موجب تخریب و کاهش تولید در بخش کشاورزی می شود. فلذا، هدف اصلی از ایجاد و توسعه گروه علوم و مهندسی خاک، پرورش دانش آموختگان علوم خاک در مقاطع مختلف است تا با مباحثی چون شناخت خاک و بررسی کیفیت آن، و نیز نحوه مدیریت خاک به عنوان یک منبع تولید آشنا شوند. از این طریق می توان به حفاظت خاک از انواع آسیب‌ها (مثل فرسایش، آلودگی و شور و سدیمی شدن) برای نسل های آینده اقدام نمود. بطورکلی می توان گفت که علوم خاک از جمله دانشهای بنیادی و مهم در مهندسی کشاورزی و محیط زیست است که به بررسی کیفیت و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و میکرومورفولوژیکی خاک می پردازد.


مقاطع تحصیلی :


کارشناسی:
علوم و مهندسی خاک

کارشناسی ارشد:
رشته مدیریت منابع خاک (با گرایش های تحصیلی: فیزیک و حفاظت خاک، و منابع خاک و ارزیابی اراضی)
رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (با گرایش های تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک، و بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)