آزمایشگاه میکرومرفولوژی خاک

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

میکرومرفولوژی خاک

گروه آموزشی 

علوم و مهندسی خاک

دانشکده 

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

نسرین کاظمی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

09360331057

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

Nasrinkazemi8@gmail.com

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

  

معرفی آزمایشگاه 

این آزمایشگاه با داشتن امکانات و تجهیزات مناسب قادر به انجام آزمایشات مختلف در زمینه میکرومورفولوژی خاک، در  قالب پروژه های تحقیقاتی همکاران علمی و یا پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه است. در عین حال، ارائه خدمات در دوس مختلف تخصصی از قبیل پیدایش و رده بندی خاک مقدماتی و پیشرفته، ارزیابی تناسب اراضی و تهیه نقشه خاک از دیگر برنامه های آموزشی و پژوهشی این آزمایشگاه می باشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

پیدایش و رده بندی خاک، پیدایش و رده بندی پیشرفته، ارزیابی تناسب اراضی، تهیه نقشه خاک