اطلاعات دانشکده

change-logo
استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

اعضای هیأت علمی بازنشسته

کارشناسان گروه

 

خانم اکبری- مسئول آزمایشگاه حشره شناسی

خانم قنبری- مسئول آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

 

تاریخچه گروهتاریخچه گروه
گروه گیاه‌پزشکی از مهر ماه ۱۳۷۹ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز نمود. در مقطع کارشناسی ارشد، این گروه آموزشی اولین بار در سال ۱۳۸۶ در رشته حشره شناسی کشاورزی و در سال ۱۳۸۸ در رشته بیماری شناسی گیاهی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ نیز گروه گیاه ­پزشکی با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری حشره شناسی کشاورزی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی خود را توسعه داده است.


اهداف تأسیس گروه
تربیت نیروهای متخصص و توانمند در زمینه شناخت آفات و عوامل بیماری­زای گیاهی و آشنا به اصول و راهکارهای مختلف مهار این عوامل خسارت­زا
توسعه و تقویت فعالیت­های پژوهشی در زمینه گیاه‌پزشکی و فراهم ساختن بستر لازم جهت انجام فعالیت­های تحقیقاتی مشترک به ویژه در زمینه اصلاح نباتات


مباحت آموزشی گروه
گروه گیاه‌پزشکی دارای دو بخش بیماری ­شناسی گیاهی و حشره­ شناسی کشاورزی است که در بخش بیماری شناسی گیاهی مباحث مرتبط با بیماری ­های گیاهی، قارچ شناسی، ویروس ­شناسی گیاهی، پروکاریوت­ های بیماری زای گیاهی، نماتدشناسی گیاهی، اصول کنترل بیماری­ های گیاهی و سم شناسی تدریس می ­شود. در بخش مرتبط با آفات نیز مباحت مرتبط با آفت شناسی، حشره شناسی کشاورزی، کنه شناسی، اصول کنترل آفات گیاهی، اکولوژی و دینامیسم جمعیت حشرات، فیزیولوژی و سم­شناسی تدریس می ­گردد.

 

مقاطع تحصیلی
 

کارشناسی:

-         مهندسی گیاهپزشکی

کارشناسی ارشد:

-         بیماری شناسی گیاهی

-         حشره شناسی کشاورزی

دکترا:

-         قارچ شناسی گیاهی

-         باکتری شناسی گیاهی

-         ویروس شناسی گیاهی

-         نماتود شناسی گیاهی

-         سیستماتیک حشرات

-         اکولوژی حشرات

               -        کنه شناسی