نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء علمی خانم دکتر لیلا ندرلو به مرتبه دانشیاری

ارتقاء علمی خانم دکتر لیلا ندرلو به مرتبه دانشیاری


 

به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، «هفتمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه» 19تیر  ماه 1400، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی،‌ برگزار شد.

در این جلسه، پس از بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه، سرکار خانم دکتر لیلا ندرلو (گروه مکانیک بیوسیستم) از مزتبه علمی استادیاری به مرتبه دانشیاری نایل آمدند.

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این موفقیت را به ایشان و گروه آموزشی مکانیک بیوسیستم تبریک میگوید.