نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی


 

به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، پنجمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، هشتم اردیبهشت ماه 1400 با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقای مرتبه دانشگاه رازی در بستر و فضای مجازی برگزار شد.

 در این بررسی ها آقای دکتر علی بهشتی آل آقا (گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک) از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری نایل آمدند.

 

 ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشکده، این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون را از خداوند منان خواستار است.