اطلاعات- گروه علوم خاک

 

تاریخچه گروه :

آزمایشگاه خاک شناسی که با آغاز بکارآموزشکده کشاورزی در دانشگاه پی ریزی شده بود،در سال1367با تشکیل دانشکده کشاورزی و جذب اعضاء هیئت علمی، وارد دوره جدید فعالیت آموزشی و پژوهشی گردید. در سال 1385 با اخذ مجوز جذب دانشجو در مقطع کارشناسی، گروه مهندسی علوم خاک رسما" تاسیس، و در مهرماه سال 1386 اقدام به جذب دانشجو نمود. این گروه از سال 1390 با پذیرش دانشجو در رشته علوم و مهندسی خاک به این نام تغییر عنوان داد.
همچنین، در سال 1390 با گشایش دوره کارشناسی ارشد در چهار گرایش اصلی (پیدایش و رده بندی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک و بیولوژی خاک) در گروه موافقت گردیده و بر این اساس نخستین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند. هم اکنون این گروه در مقطع کارشناسی ارشد در دو رشته مدیریت منابع خاک (با گرایش های تحصیلی: فیزیک و حفاظت خاک، و منابع خاک و ارزیابی اراضی) و مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (با گرایش های تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک،و بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک) اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.
اعضاء هیئت علمی گروه در تمامی گرایش های علوم خاک مشغول به تدریس و پژوهش بوده و راه اندازی دوره دکتری در دستور کار برنامه های میان مدت این گروه است. گروه با برخورداری از اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی، کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دارای ظرفیتهای بالقوه سرشاری برای انجام تحقیقات و پروژههای مختلف در سطح استانی، ملی و بین المللی است.

اهداف گروه:

از آنجا که خاک یک منبع طبیعی غیر قابل تجدید شونده است، بهره برداری نامناسب از آن موجب تخریب و کاهش تولید در بخش کشاورزی می شود. فلذا، هدف اصلی از ایجاد و توسعه گروه علوم و مهندسی خاک، پرورش دانش آموختگان علوم خاک در مقاطع مختلف است تا با مباحثی چون شناخت خاک و بررسی کیفیت آن، و نیز نحوه مدیریت خاک به عنوان یک منبع تولید آشنا شوند. از این طریق می توان به حفاظت خاک از انواع آسیب‌ها (مثل فرسایش، آلودگی و شور و سدیمی شدن) برای نسل های آینده اقدام نمود. بطورکلی می توان گفت که علوم خاک از جمله دانشهای بنیادی و مهم در مهندسی کشاورزی و محیط زیست است که به بررسی کیفیت و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و میکرومورفولوژیکی خاک می پردازد.مدیر گروه :

نام و نام خانوادگی: دکتر علی اشرف امیری نژاد

تلفن:  38322035 (83) 98+

ایمیل:  aliamirinejadyahooiacuk


مقاطع تحصیلی :

کارشناسی:
علوم و مهندسی خاک

کارشناسی ارشد:
 رشته مدیریت منابع خاک (با گرایش های تحصیلی: فیزیک و حفاظت خاک، و منابع خاک و ارزیابی اراضی
رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (با گرایش های تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک، و بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

ایمیل :
Emails: =@, =DOT

مهین کرمی

استادیار

 m.karamiraziacir

جهانبخش اشتریان

استادیار

  jashtariangmailcom

علی بهشتی آل آقا

استادیار

 Beheshti1969yahoocom

پرویز شکاری

استادیار

p_shekaariyahoocom

اکرم فاطمی قمشه

استادیار

 a.fatemiraziacir

علی اشرف امیری نژاد

استادیار

 aliamirinejadyahooiacuk