اطلاعات- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

تاریخچه گروه
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم(مکانیک ماشین های کشاورزی) درسال 1384 با داشتن یک عضو هیئت علمی و یک بورسیه دانشجوی دکتری در دانشکده کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی تأسیس شد. در سال 1389 نیز موفق به راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی گردید. در حال حاضر با داشتن 2 دانشیار، 4 استادیار و یک کارشناس آموزشی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته دانشجو می پذیرد.
پس از بازنگری که در رشته‌های مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین‌های کشاورزی  سال 1392 در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت(طبق نامه شماره 245235 /21- مورخ 28/12/1391 دفتر برنامه ریزی آموزش عالی)، مصوب شد که رشته‌ مهندسی مکانیک بیوسیستم در سه گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری پس از برداشت جایگزین رشته مذکور گردند.
دانشجویان دوره های فوق به تفکیک رشته و گرایش توانایی های زیر را کسب خواهند کرد:
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین­های کشاورزی
1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی ماشین های کشاورزی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید و ساخت تراکتور، ماشین ها و ادوات کشاورزی
2- به عنوان کارشناس ماشین های کشاورزی جهت مدیریت، تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود در کشت و صنعت ها و دیگر مراکز کشاورزی
3- به عنوان مربی در دبیرستان‌های کشاورزی و کمک در امور تحقیقات کشاورزی و مهندسی زراعی در واحدهای تحقیقاتی 
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی­های تجدیدپذیر
1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی و توسعه سامانه های انرژی های تجدیدپذیر
2- به عنوان کارشناس جهت همکاری در امر آموزش و تحقیقات در زمینه انرژی های تجدیدپذیر
3- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی سامانه های بهره بردار از انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
1- به عنوان کارشناس متخصص در طراحی تجهیزات و ماشین های صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی
2- به عنوان مسئول فنی خطوط و کارخانه­های صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی
3- به صورت کارشناس متخصص برای کمک در امر برنامه ریزی، طراحی دستگاه ها، خطوط تولید و سامانه های توسعه مواد غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی

عناوین آزمایشگاه ها:
1- آزمایشگاه ابزار اندازه گیری و سیستم های کنترل
2- آزمایشگاه برق
3- آزمایشگاه فیزیک
4- آزمایشگاه فیزیک و مکانیک مواد غذایی و محصولات کشاورزی
5- سالن تحقیقاتی
 
مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: دکتر حکمت ربانی
تلفن: ٣٨٣٣١٦٦٢ (83) 98+
ایمیل:  hrabbani2010@gmail.com
hrabbani47@razi.ac.ir
 
مقاطع تحصیلی
کارشناسی: مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین های کشاورزی  
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش های 1- طراحی و ساخت و 2- فناوری پس از برداشت 
 
اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی
تخصص
مرتبه علمی
ایمیل :
مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشیار
Hrabani2010@gmail.com
مکانیک ماشین های کشاورزی
دانشیار
Ali.lorestanigmailcom
مکانیک ماشین های کشاورزی
استادیار
pjavadikiagmailcom
مکانیک ماشین های کشاورزی
استادیار
bouck58yahoocom
لیلا ندرلو
مکانیزاسیون کشاورزی
استادیار lnaderloogmailcom
اسماعیل میرزایی قلعه
مکانیک ماشین های کشاورزی
استادیار esmaeilmirza@gmail.com


History
Mechanical Engineering of Agricultural Machinery is established in 2005 in Agricultural Faculty of Agricultural and Natural Resources Campus of Razi University. Commissioning of Master of Science (M.Sc.) course has done in 2010.
 
Head of Department
Name: Hekmat
Surname: Rabbani
Tel/Fax: +98-831-8331662
 
Courses:
Name of Courses
Courses
Mechanical Engineering of Biosystem
Bachelor of Science(B.Sc.)
Mechanical Engineering of Biosystem (Design and Construction- Post harvest Technology)
Master of Science(M.Sc.)
In the future
Ph.D.
 
 
Staff:
 
Email
Degree
Name and Surname
Associate Professor
Hekmat Rabbani
ali.lorestani@gmail.com
Associate Professor
pjavadikia@gmail.com
Assistant Professor
Payam Javadikia
bouck58@yahoo.com
Assistant Professor
Mostafa Mostafaei
lnaderloo@gmail.com

esmaeilmirza@gmail.com
Assistant Professor

Assistant Professor
Leila Naderloo

Esmeil Mirzaee- Ghaleh

 
Laboratories:
1- Measurement instruments and Control systems Lab.
2- Electricity Lab.
3- Physics Lab.
4- Physical and Mechanical Properties of Agricultural Materials and Foods
5- Research Salon