نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه نخبگی از بنیاد ملی نخبگان توسط کارشناس گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

کسب رتبه نخبگی از بنیاد ملی نخبگان توسط کارشناس گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی


 

با استناد به آیین نامه "جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی" مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ و اصلاحیه مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ آن، سرکار خانم دکتر خدیجه مرادی قزلی، کارشناس آموزشی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، موفق شدند به عنوان اولین کارشناس آموزشی دانشگاه، رتبه نخبگی را از بنیاد ملی نخبگان کشور اخذ نمایند.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این موفقیت را به ایشان تبریک می‌گوید.