تاریخچه گروه مهندسی برق دانشگاه رازی

تاریخچه گروه

گروه منابع طبیعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی در سال 1387 تاسیس گردید.
رشته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری در سال 1387 و رشته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری در سال 1389 ایجاد گردیدند.البته این رشته ها طی سال های 1383 تا 1387 در مرکز آموزش عالی واحد قصرشیرین دایر بوده اند.

 

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی:دکتر احسان صیاد

تلفن:  0833

ایمیل:  ehsansaiadraziacir

 
 
 
 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

ایمیل : Emails  : =@, =DOT

رضا حسین حیدری

استادیار

rhhaidariraziacir

حیدر میرزایی

استادیار

mirzaei.hdgmailcom

شایسته غلامی

استادیار

mozhgangholamiyahoocom

احسان صیاد

استادیار

ehsansaiadyahoocom

سهیلا آقا بیگی

استادیار

 
 
 

 

مدیرگروه

دانشیار
شماره تماس : 34343218-083
اتاق
پست الکترونیکی

مقاطع تحصیلی

کارشناسی:

مهندسی منابع طبیعی

مرتع و آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری

کارشناسی ارشد:

مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری

اعضای هیأت علمی