اعضای هیات علمی

« بازگشت

جامعه‌شناسی روستایی و عشایری

نام درس جامعه‌شناسی روستایی و عشایری
کد درس 1826006
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز