اعضای هیات علمی

« بازگشت

عملی جامعه‌شناسی روستایی و عشایری

نام درس عملی جامعه‌شناسی روستایی و عشایری
کد درس 1826260
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز