اعضای هیات علمی

عملی عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای

نام درس عملی عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای
کد درس 1828115
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز