اعضای هیات علمی

« بازگشت

جمع‌آوری آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک

نام درس جمع‌آوری آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک
کد درس 1828027
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز