اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای مرتبط با علوم رفتاری

نام درس کاربرد نرم‌افزارهای رایانه‌ای مرتبط با علوم رفتاری
کد درس 1826041
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز