اعضای هیات علمی

« بازگشت

آموزش و یادگیری تجربی در کارآفرینی

نام درس آموزش و یادگیری تجربی در کارآفرینی
کد درس 1826217
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز