اعضای هیات علمی

« بازگشت

عملی خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک

نام درس عملی خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک
کد درس 1828091
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز