اعضای هیات علمی

« بازگشت

آینده‌پژوهی و مدیریت راهبردی فناوری

نام درس آینده‌پژوهی و مدیریت راهبردی فناوری
کد درس 1826209
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز