تاریخچه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

دانشکده کشاورزی جز قدیمیترین واحد های دانشگاه رازی می باشد که در سال ۱۳۶۱ بعنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود. و در حال حاضر دارای ۵ گروه آموزشی شامل: (مهندسی مکانیک بیوسیستم، گیاه پزشکی، علوم مهندسی خاک، منابع طبیعی و ترویج و آموزش کشاورزی) می باشد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی می باشد که در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد. گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می پذیرد.

رؤسای دانشکده از آغاز تا به امروز

 

         ۱.     دکتر قاسمپور 

۲.     دکتر سوری

۳.     دکتر مولاناپور

۴.     دکتر آگهی 

۵.     دکتر سوری

۶.     دکتر معینی

۷.     دکتر پاپ زن

۸.     دکتر کرمی

۹.     دکتر جلالی هنرمند

۱۰.   دکتر هژبری

         11. دکتر آگهی

12.    دکتر قاضی از سال ۹۱ تاکنون