اعضای هیات علمی

پرویز شکاری

change-logo

پرویز شکاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی قابلیت اراضی 1828106 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
پیدایش خاک 1814080 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
رده‌بندی خاک‌ها 1814081 1 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
عملی ارزیابی قابلیت اراضی 1828107 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی رده‌بندی خاک‌ها 1814082 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی رده‌بندی خاک‌ها 1814082 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ارزیابی تناسب اراضی 1814168 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 1814012 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
زمین آمار 1814036 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814064 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک 1828090 1 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/19 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق 1814040 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
شناسایی و تهیه نقشه خاک 1814056 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
عملی ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814065 1 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
عملی ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814065 1 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
عملی خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک 1828091 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
عملی شناسایی و تهیه نقشه خاک 1814057 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
عملی شناسایی و تهیه نقشه خاک 1814057 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته 1814032 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/10 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
پیدایش خاک 1814080 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2