اعضای هیات علمی

نمایش 45 نتیجه
از 1
 
change-logo

آرش آذری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی آرمان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جهانبخش اشتریان 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا اطهری

زهرا اطهری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهیلا آقابیگی امین

سهیلا آقابیگی امین 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اشرف امیری نژاد

علی اشرف امیری نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی بافکار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی بهشتی آل آقا

علی بهشتی آل آقا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی پور رضا

مرتضی پور رضا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صمد جمالی

صمد جمالی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین جوادی کیا

حسین جوادی کیا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد مهدی حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضاحسین حیدری

رضاحسین حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

هادی خاطری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خسروی

محمد خسروی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهام درویشی  

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حکمت ربانی

حکمت ربانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرحناز رستمی قبادی

فرحناز رستمی قبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرانک رنجبر

فرانک رنجبر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیومرث زرافشانی

کیومرث زرافشانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباسعلی زمانی

عباسعلی زمانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرهنگ سرگردی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح اله شریفی

روح اله شریفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 1708
پست الکترونیکی: 
پرویز شکاری

پرویز شکاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان صیاد

احسان صیاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لاله صالحی

لاله صالحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید عباسی

سعید عباسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرحسین علی بیگی

امیرحسین علی بیگی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه علیزاده

مرضیه علیزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: ساختمان شماره 2- طبقه دوم- شماره اتاق 1602
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید احسان فاطمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکرم فاطمی قمشه

اکرم فاطمی قمشه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهمن فرهادی بانسوله 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول قبادیان

رسول قبادیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هوشنگ قمرنیا

هوشنگ قمرنیا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهپر گراوندی

شهپر گراوندی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی نجات لرستانی

علی نجات لرستانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حیدر میرزایی

حیدر میرزایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسماعیل میرزایی قلعه

اسماعیل میرزایی قلعه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر میرک زاده

علی اصغر میرک زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی مصطفائی

مصطفی مصطفائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا معرفت

علیرضا معرفت 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناصر معینی‌نقده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 0
پست الکترونیکی: 
لیلا ندرلو

لیلا ندرلو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ساره نظامی

ساره نظامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسنعلی واحدی

حسنعلی واحدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 45 نتیجه
از 1