اعضای هیات علمی

مرضیه علیزاده

change-logo

مرضیه علیزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دروس ترم اول 97

1

2

3

4

5

6

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی حشرات 1830028 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 1830118 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
سم‌شناسی محیطی 1830127 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/09 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی حشرات 1830028 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 1830118 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آفت‌کش‌ها و محیط زیست 1830034 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1