اعضای هیات علمی

مصطفی مصطفائی

مصطفی مصطفائی

مصطفی مصطفائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه ترم پاییز 00-99

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

 

ریاضیات مهندسی تکمیلی

طراحی اجزا 1

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

نقشه کشی صنعتی2

 

 

عملی نقشه کشی صنعتی2

 

 

 

دوشنبه

 

مقاومت مصالح1

 

 

 

 

 

 

زیست سوخت‌های تکمیلی

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست سوخت‌های تکمیلی

چهارشنبه

 

مقاومت مصالح1

 

طراحی اجزا 1

 

 

ریاضیات مهندسی تکمیلی

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان عزیز میتوانند فیلمها و جزوه هر درس را در سامانه LMS دانشگاه مشاهده و دانلود نمایند. همچنین از طریق پیام رسان ایتا به آدرسهای زیر مراجعه کرده و از زمان بندی امتحانات میان ترم و ارسال تکالیف و نیز فیلم جلسات مختلف دروس استفاده نمایند.

ریاضیات مهندسی تکمیلی:    

زیست سوخت‌های تکمیلی:

طراحی اجزا 1:      

مقاومت مصالح1:  

نقشه کشی صنعتی2:      

 

  • مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش ها