اعضای هیات علمی

فرانک رنجبر

change-logo

فرانک رنجبر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حاصلخیزی خاک و کودها 1814050 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 2 نتیجه