اعضای هیات علمی

محمدرضا همزه‌ای

change-logo

محمدرضا همزه‌ای    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه پایدار روستایی 1826198 2 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
جامعه‌شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی 1826238 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
توسعه روستایی 1826048 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
اصول مقاله‌نویسی فنی و ترویجی 1826114 1 01 هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
توسعه اجتماعی 1826046 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
جامعه‌شناسی روستایی و عشایری 1826006 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
جهانی شدن و تحولات توسعه روستایی و کشاورزی ایران 1826075 1 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملی اصول مقاله‌نویسی فنی و ترویجی 1826115 1 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی اصول مقاله‌نویسی فنی و ترویجی 1826115 1 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1