اعضای هیات علمی

حکمت ربانی

حکمت ربانی

حکمت ربانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
طراحی ماشین های کاشت و داشت 1818124 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی مکانیزم‌ها 1818058 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
طرح و تحلیل آزمایش‌های مهندسی 1818052 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 3 نتیجه