اعضای هیات علمی

حکمت ربانی

حکمت ربانی

حکمت ربانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی ماشین های کاشت و داشت 1818124 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی مکانیزم‌ها 1818058 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
طرح و تحلیل آزمایش‌های مهندسی 1818052 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه