اخبار و انتصابات

ارتقاء علمی آقای دکتر صمد جمالی به مرتبه دانشیاری
ارتقاء علمی آقای دکتر صمد جمالی به مرتبه دانشیاری
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، دکتر صمد جمالی عضو هیأت علمی گروه آموزشی گیاهپزشکی، از مرتبه استادیاری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت . روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی...
انتصاب مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی
انتصاب مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی
بر اساس ابلاغی، خانم شهپر گراوندی ، عضو محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی، به عنوان مدیرگروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی منصوب شدند.
برگزاری وبینار
برگزاری وبینار "تجاری سازی ایده های نوآورانه در حوزه کشاورزی؛ آشنایی با برنامه‌های حمایتی پارک علم و فناوری کرمانشاه"
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، انجمن علمی مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی با همکاری پارک علم و فناوری کرمانشاه وبینار "تجاری سازی ایده های نوآورانه در حوزه کشاورزی؛ آشنایی با برنامه‌های حمایتی...
وبینار بین‌المللی «بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات غذا- دارو با استفاده از روش متابولیک درصنعت کشاورزی و دارویی در دانشگاه رازی
وبینار بین‌المللی «بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات غذا- دارو با استفاده از روش متابولیک درصنعت کشاورزی و دارویی در دانشگاه رازی
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، وبینار بین‌المللی «بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات غذا-دارو با استفاده از روش متابولیک درصنعت کشاورزی و دارویی» توسط انجمن علمی‌دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی...

رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی