اخبار و انتصابات

ارتقاء علمی خانم دکتر لیلا ندرلو به مرتبه دانشیاری
ارتقاء علمی خانم دکتر لیلا ندرلو به مرتبه دانشیاری
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، «هفتمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه» 19تیر ماه 1400، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی،‌ برگزار شد. در این...
کسب رتبه نخبگی از بنیاد ملی نخبگان توسط کارشناس گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی
کسب رتبه نخبگی از بنیاد ملی نخبگان توسط کارشناس گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی
با استناد به آیین نامه "جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی" مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ و اصلاحیه مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ آن، سرکار خانم دکتر خدیجه مرادی قزلی، کارشناس آموزشی گروه ترویج و آموزش...
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
ارتقاء مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، پنجمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، هشتم اردیبهشت ماه 1400 با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقای مرتبه دانشگاه رازی در بستر و فضای مجازی برگزار...
ارتقاء علمی آقای دکتر صمد جمالی به مرتبه دانشیاری
ارتقاء علمی آقای دکتر صمد جمالی به مرتبه دانشیاری
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، دکتر صمد جمالی عضو هیأت علمی گروه آموزشی گیاهپزشکی، از مرتبه استادیاری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت . روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی...
انتصاب مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی
انتصاب مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی
بر اساس ابلاغی، خانم شهپر گراوندی ، عضو محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی، به عنوان مدیرگروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی منصوب شدند.

دستاوردها

رویدادها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی