هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار و انتصابات

انتصاب دکتر علی اصغر میرک زاده به‌عنوان مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی
انتصاب دکتر علی اصغر میرک زاده به‌عنوان مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر محمد ابراهیم علوی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، دکتر علی اصغر میرک زاده، یکی از اعضای دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی، را به مدت دو سال به عنوان مدیر مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی انتخاب کردند.

بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی

 به منظور رفاه کارکنان، تمام همکاران محترم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی می توانند سه شنبه هر هفته از ساعت 8:00 الی  12:00 صبح مدارک بیمه خود را  در دفتر امور عمومی به نمایندگی بیمه تحویل دهند.

نشست هم اندیشی رئیس دانشکده فنی مهندسی با انجمن های علمی دانشجوئی دانشکده فنی مهندسی
نشست هم اندیشی رئیس دانشکده فنی مهندسی با انجمن های علمی دانشجوئی دانشکده فنی مهندسی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست هم اندیشی رئیس دانشکده با دبیران انجمن های علمی دانشجویی در تاریخ 29فروردین 1395درمحل آمفی تئاتر دانشکده فنی برگزار شد. برپایه این گزارش در ابتدای نشست پروفسور محسن حیاتی رییس دانشکده فنی مهندسی...
آرشیو خبرها