اخبار و انتصابات

بازدید علمی دانشجویان گروه منابع طبیعی دانشگاه رازی از جنگل های شمال
بازدید علمی دانشجویان گروه منابع طبیعی دانشگاه رازی از جنگل های شمال
بازدید علمی دانشجویان گروه منابع طبیعی دانشگاه رازی از جنگل­های شمال ایران به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، جمعی ازدانشجویان گروه منابع طبیعی از سوم تا دهم تیرماه سال جاری به مدت یک هفته از جنگل­های ...
انتصاب دکتر علی اصغر میرک زاده به‌عنوان مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی
انتصاب دکتر علی اصغر میرک زاده به‌عنوان مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر محمد ابراهیم علوی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، دکتر علی اصغر میرک زاده، یکی از اعضای دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی، را به مدت دو سال به عنوان مدیر مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی انتخاب کردند.

بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی

 به منظور رفاه کارکنان، تمام همکاران محترم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی می توانند سه شنبه هر هفته از ساعت 8:00 الی  12:00 صبح مدارک بیمه خود را  در دفتر امور عمومی به نمایندگی بیمه تحویل دهند.

دستاوردها

رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی