اعضای هیات علمی

هادی خاطری

change-logo

هادی خاطری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830086 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830087 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830087 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ویروس‌شناسی گیاهی 1830045 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
بیماری‌شناسی گیاهی عملی 1830131 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) نامشخص ترم دوم 1396
بیماری‌شناسی گیاهی عملی 1830064 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
روش‌های مولکولی در بیماری‌شناسی گیاهی 1830130 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
ویروس‌شناسی گیاهی 1830045 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
بیماری‌شناسی گیاهی عملی 1830064 1 01 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1