اعضای هیات علمی

لیلا ندرلو

لیلا ندرلو

لیلا ندرلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیمِ

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

دروس ارائه شده در ترم دوم سال تحصیلی 99-98

 

1- ماشین های کشاورزی: سرفصل درس - جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم

2- سیستم های انتقال توان: سرفصل درس - جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم 

3- مدیریت و کنترل پروژه: سرفصل درس - جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سامانه‌های انتقال توان ماشین‌های کشاورزی 1818135 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت و کنترل پروژه 1818047 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق 1818025 2 01 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک تراکتور 1818184 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق 1818025 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک تراکتور 1818184 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ماشین‌های کشاورزی عمومی 1814041 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت و کنترل پروژه 1818047 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/05 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش تحقیق 1818025 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
ماشین‌های کشاورزی عمومی 1814041 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1