اعضای هیات علمی

لیلا ندرلو

change-logo

لیلا ندرلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 1818025 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مکانیک تراکتور 1818184 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ماشین‌های کشاورزی عمومی 1814041 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
مدیریت و کنترل پروژه 1818047 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/05 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق 1818025 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ماشین‌های کشاورزی عمومی 1814041 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1