اعضای هیات علمی

حسین جوادی کیا

حسین جوادی کیا

حسین جوادی کیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیمِ

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

دروس ارائه شده در ترم دوم سال تحصیلی 99-98:

دروس ترم دوم 99-98

ردیف

 

عنوان درس

طرح درس

فایل قسمتی از جزوه

1

ابزار اندازه گیری و کنترل (کارشناسی)

سرفصل جزوه1_2

2

اجزاء محدود (کارشناسی) سرفصل جزوه 1_2

3

پردازش تصویر (کارشناسی ارشد) سرفصل جزوه 1_2
       
 

 

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818121 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818122 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش اجزاء محدود 1818126 3 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
پردازش تصاویر 1818100 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818083 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 1818189 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 1818189 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی مهندسی برق 1 1818188 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
هوش مصنوعی 1818087 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818083 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 02 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 1818189 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی مهندسی برق 1 1818188 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
هوش مصنوعی 1818087 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818121 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818122 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش اجزاء محدود 1818126 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/10 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
طراحی به کمک رایانه 1818182 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
پردازش تصاویر 1818100 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2